Hopp til innholdet

Kalvik Kommunikasjon

fast PRIS
eller timefakturering

Effektivitet
og presisjon

Resultater
som teller

Velkommen!

Du vokser, vi vokser

Skalerbare tjenester: Når du utvider virksomheten, lanserer nye produkter og tjenester eller ekspanderer ut over landegrensene har vi styrke og kompetanse til å følge deg.

Prisen for suksess

Hva koster suksess? Nærmest uansett hvilket budsjett du har, vi kan tilby tjenester til fast pris eller pr. time. Vi har kunder som omsetter fra 10 millioner kroner til 40 milliarder kroner.

Endringsvillig

Vi forstår at det skjer ting underveis i prosesser. Dagens marked krever stadig raskere omstilling. Dette er noe vi forstår, og kan sørge for god og riktig kommunikasjon internt og eksternt.

Erfaring telling

Size matters? Vel, ja – men erfaring teller mer. 35 år i norske medier og et bredt kontaktnett i fagpresse, aviser og forlag over hele landet – dette er noe som kommer våre kunder til gode.

Timing er penger

Timing er alfa og omega. Vi vet når budskap bør slippes, når det er størst mulighet for optimal oppmerksomhet fra riktige målgrupper. Du kan måle på bunnlinjen at du bruker oss.

Gode resultater

Kalvik Communication kan vise til en rekke vellykkede PR-prosjekter for kunder innen industri, produksjon, varehandel, profesjonelle tjenester og ikke minst bygg og anlegg/VVS-bransjen.

Bloggen

Kalvik kommenterer kommunikasjon.
Det er innholdet som teller

Jeg har noen av landets ledende bedrifter på kundelisten – vil du slå følge? Storyteller/tekstforfat…

Words matters

Where walls between the sales department, marketing and public relations have already been demolishe…

Troverdighet = Gjennomslagskraft

Bruk av profesjonelle journalister til å produsere innhold for sosiale medier hjelpe bedrifter med å…

Ekstern ekspert kontra inhouse PR

Det er mange gode grunner for å bruke interne krefter, og så er det like mange gode grunner for ibla…

Kunnskap er makt

Den unnværlige rollen til erfarne og faglig sterke Journalister for produksjon av pressemeldinger Av…