Hopp til innholdet

Ekstern ekspert kontra inhouse PR

  • av

Det er mange gode grunner for å bruke interne krefter, og så er det like mange gode grunner for iblant velge ekstern PR konsulent.

Det er mange fordeler med å benytte en ekstern PR konsulent for din bedrift. Her er noen av dem:

•  Du finner nye løsninger på gamle utfordringer. En ekstern pr konsulent har som regel andre erfaringer og kan se muligheter fra en ny vinkel.

•  Du unngår kontorpolitikk. En ekstern pr konsulent er ikke involvert i interne konflikter eller allianser, og kan gi deg objektive og nøytrale råd.

•  Du får tilgang til spesialisert og oppdatert kunnskap. En ekstern PR konsulent har ofte erfaring fra ulike bransjer og nisjeområder, og kan gi deg innspill med tyngde i organisasjonen.

•  Du får spesialisert oppmerksomhet på prosjektet. En ekstern PR konsulent kan fokusere fullt ut på ditt prosjekt, uten å bli distrahert av andre oppgaver eller forpliktelser. Dette kan gi slagkraft og være en vitamininnsprøyting for laget.

•  En ekstern PR konsulent kan leies inn etter behov og tidsfrister, og du slipper å betale for arbeidsgiverutgifter som lønn, pensjon, forsikring, etc.

(Oppsummeringen er delvis AI-generert og kvalitetssikret av Jan H. Kalvik)