Løfteulykker kan unngås

Publisert den

Arbeid med løfteredskaper medfører hvert år mange alvorlige ulykker i arbeidslivet. Würth har fokus på en sikker arbeidsplass hos kundene, og sikkerhet ved bruk av løfteutstyr er av største viktighet.

– Vi ønsker å bevisstgjøre for kundene hvor viktig det er å arbeide med riktig og godkjent redskap, og bruke det korrekt med best mulig sikkerhet. Lover og forskrifter samt standarder som ISO, EN og NS skal ivareta dette, forteller produktsjef Jan Fladen hos Würth.

Tungt ansvar
Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å vurdere risiko, planlegge og tilrettelegge løftearbeid. Arbeidsgiver har også hovedansvar for opplæring og riktig bruk av utstyr, men bruker av løfteutstyret har også et ansvar, også for sitt personlige verneutstyr. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli stilt til ansvar for avvik, overtredelser og ulykker. Dette kan medføre bøter eller stengte arbeidsplasser.

For direkte lenke til mer informasjon om løft og sikkerhet, klikk her

Vær beredt
Arbeidstilsynet er en statlig kontrollmyndighet som skal føre tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter bl.a. Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan komme med kontroller på både anmeldte og uanmeldte besøk. Da er det viktig at bedriftene har orden og kontroll på alt relatert til løft.

Må sjekkes årlig
Med alt godkjent løfteredskap skal det medfølge sertifikat. Her er det krav om opplysninger om produsent, produksjonsdato, materialkvalitet, serienummer, CE merking med mer.
– Alt løftrelatert utstyr skal i likhet med fallsikringsutstyr ha en årlig sjekk av autorisert kontrollør. Würth gjennomfører årlig kontroll ved alle sine butikker.
– Ved hjelp av en database passer vi på at alle kundene som har kjøpt utstyr av oss får tilbud om årlig NB sjekk av utstyret. De får en invitasjon fra butikken og kan levere det inn for kontroll og få oppdatert sertifikatet, opplyser Fladen.

Kontroll hos kunden
For større kunder kan Würth også utføre kontrollen på arbeidsplassen.
– Dette tilbudet forenkler prosessen for kundene, dette er tilbud vi får gode tilbakemeldinger på. Våre uteselgere minner også på at løfteutstyret skal være vedlikeholdt, klart til bruk og at sertifikatene er tilgjengelig arkivert. Kort fortalt er vårt ønske å bevisstgjøre våre kunder om hvor viktig sikkerhet på arbeidsplassen er, samt å gjøre prosessene rundt dette enklere for kundene våre, understreker Fladen.

Kurs og opplæring
Würth holder forøvrig kurs for arbeidsgivere og arbeidstakere både ute i butikkene og ved hovedkontoret. Selskapet lagerfører også mykt løfteutstyr som båndstropper og rundsling, samt kjettingredskap, løftetaljer, sjakler, og plateklyper, bare for å nevne noe.

 

For mer informasjon, kontakt:

Jan Fladen
Produktsjef
Product Manager
Direkte tlf: +47 901 82 156
E-post: jan.fladen@wuerth.no

Hjemmeside: www.wuerth.no

For direkte lenke til mer informasjon om løft og sikkerhet, klikk her