Würth Norge akkreditert for å kalibrere PKK-utstyr

– Vi har vært gjennom en svært arbeidskrevende prosess med betydelige investeringer i biler og utstyr. Nå er vi endelig klare for PKK-akkreditering, forteller Steinar Fjeldstad, kvalitets- og HMS-sjef hos Würth Norge.

Oslo, 19. oktober 2015: Med 25 spesialutrustede biler med kalibreringsutstyr og mange dyktige medarbeidere, er Würth Norge klar for å kalibrere utstyr som brukes til periodisk kjøretøykontroll (PKK) på en stor andel av landets 2400 bilverksteder.

Det er et resultat av at Würth er blitt akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til standarden NS-EN ISO/IEC 17025. Würth kalibrerer også bremseprøver for lastebiler, og er en av svært få som pr. i dag kan utføre slik kalibrering.

Akkreditering sikrer at alt utstyr som benyttes til PKK-kontroller blir riktig kalibrert. Dette betyr i praksis høyere sikkerhet for at de kontrollerte bilene er trygge på veien.

Kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad sier at et godt team av Würth-medarbeidere har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at akkrediteringen kom på plass. Forut for akkrediteringen ligger en svært arbeidskrevende prosess, og i tillegg betydelige investeringer i biler og utstyr.

Verkstedene som utfører PKK er viktige Würth-kunder som allerede kjøper verktøy, forbruksmateriell og verkstedutstyr fra Würth. Nå kan Würth også sikre at verkstedutstyret er riktig kalibrert.

Kontaktperson

Kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad
Telefon: 464 01 688
E-post: steinar.fjeldstad@wuerth.no