Vi er Public Relations Norway

10 år etter etableringen feirer vi med å skifte navn til Public Relations Norway. Dette har vært vårt varemerke de siste årene, og førstevalget blant våre kunder når de ønsker å benytte et ukomplisert og kostnadseffektiv PR byrå som er sterk på Content Marketing, sosiale medier og redaksjonell innholdsproduksjon.

Navneskiftet er et naturlig steg i retning enda bedre service overfor våre kunder innen VA/VVS bransjen, Industri, forsvar og sikkerhet.

Vi har bevist at vi kan, gang etter gang, og nå ønsker vi såvel gamle som nye kunder velkommen til Public Relations Norway!

– Jan Kalvik
Daglig leder, journalist og fotograf

Varedatabasene med viktig samarbeidsprosjekt

Norsk Byggtjeneste AS, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har nå formelt etablert selskapet IFD SignOn AS. Målet er å gjøre de store varedatabasene innen bygg, VVS og elektro bedre og mer tilgjengelige. Samlet sett er prosjektet priset til et sted mellom 15 og 20 millioner kroner.

Partene har gått sammen om å utvikle en felles kommunikasjonsplattform for sine produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. Prosjektet er ment å koble sammen og tilrettelegge for bruk av produktdatabasene i buildingSMARTs bygningsinformasjonsmodell og effektive handelsløsninger.

– Med dette selskapet etablert er vi nå klare til å lansere en felles plattform som effektiviserer hele informasjonslogistikken i byggenæringen. Selskapet får sin salgsstart i mai, sier administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste.

– Basert på produkt- og miljøegenskaper, skal man enkelt og effektivt kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen, legger Gavelstad til.

De tre partene har jobbet med det nye konseptet i lengre tid, og det er et omfattende arbeid som nå er gjennomført for å få selskapet etablert. Terje Røising fra NRF blir daglig leder i det nye selskapet og Halvard Gavelstad blir styreleder.

Løsningen baseres på åpne ISO-standarder og støttes av Innovasjon Norge. For å gjøre det mest mulig realistisk og matnyttig har man rettet prosjektet mot blant annet Forsvarsbygg og deres mange praktiske behov.

– VVS-bransjens krav til dokumentasjon og brukervennlighet sikres gjennom enkel tilgang på tvers av faggrensene. Dette betyr at de ulike produktdatabasene fortsatt vil bi utviklet og styrket hver for seg, men nå skal nyetableringen IFD SignOn sørge for at basene snakker sammen, kommenterer daglig leder Terje Røising i NRF.

For å ta kommunikasjonsplattformen i bruk skal man ikke være avhengig av å installere egen programvare. Løsningen er laget for å fungere i et web-grensesnitt gjennom ulike innkjøpssystemer og BIM-modellen.

– Vi har lagt opp til at man kan søke på konkrete objekter ut i fra det du har modellert. Hvis du for eksempel har installert en lysarmatur fra en gitt leverandør, vil du kunne gå via IFD SignOn og ned i objektbiblioteket til EFObasen og hente ut et beriket objekt og plassere det inn i modellen. Med «lysarmaturet» følger da tekniske verdier og lysegenskaper, sier daglig leder Jens-Dag Vatndal i EFO.