NRF og ETIM: Lokal know how og internasjonal utvikling

NRF har et sterkt engasjement innen digitalisering av VA og VVS bransjen, og valgte å ta sektoransvar for ETIM-VVS fordi det er viktig og riktig å delta i det internasjonale utviklingsarbeidet.

ETIM Norge er et samarbeid mellom de tre store fagområdene innenfor Byggebransjen. Elektro, VA/VVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB.

En forutsetning
NRF og NRF Databasen er garantist for god digital flyt. NRF har vurdert ETIM til å være den best utviklede produkt- og egenskapsstrukturen, den har også solid tilslutning fra viktige fagmiljøer.
– ETIM er derfor den sikreste veien å gå for å få tilført komplette egenskapsdata til databasen og våre medlemmer og abonnenter, forteller administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening (NRF).
– Registrering av gode egenskapsdata er en forutsetning for meningsfull digitalisering og berikelse med kvalitetsdata av for eksempel BIM-modeller, understreker Røising.

Internasjonal struktur
For å møte både nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordnes innholdet i de tre produktdatabasene med grunnlag i en internasjonal begrepsstruktur – ETIM. Strukturen er opprinnelig laget for tekniske produkter og har vært i aktivt bruk i mange år av store internasjonale aktører innen tekniske fag.
I tillegg til samordningen i Norge, er det gjort tilsvarende i øvrige nordiske land, der elektro-, vvs- og byggfagene har besluttet å gå for ETIM-strukturen.
– Det samarbeides svært bra i Norden, med innsamling av data, erfaringsutveksling og videreutvikling av strukturen, påpeker Røising.

Sikrer kvaliteten
Gjennom dette samarbeidet vil ETIM dermed være den eneste datastrukturen som er forankret blant de tre viktigste fagområdene innenfor Byggenæringen i de nordiske land, og den eneste strukturen som har en etablert, internasjonal styringsmodell som bidrar til å sikre at datainnhold og kvalitet er på et optimalt nivå.

Modne løsninger
Gjennom NRF Databasen får leverandørene til VA/VVS -bransjen samlet og distribuert sine produktidentifikatorer (artikkelnummer, NRF nummer, GTIN nummer, UNSPSC), komplette masterdata, samt ETIM system for produktkategorisering og tekniske egenskaper.
– Produktklassifisering innen VVS med 2730 ETIM klasser (generiske produkter) og mange tusen egenskaper og predefinerte egenskapsverdier, i tillegg har vi rom for alle tilgjengelige dokumentasjonstyper til VA/VVS bransjen.

På rett vei
NRF jobber aktivt med å samle inn egenskapsdata fra bedrifter og leverandører i Norge, og gjennom et tett internasjonalt samarbeid og utveksling av data sørges det for en nyttig og meningsfull digitalisering over landegrensene.
– Det internasjonale samarbeidet kommer norske leverandører til gode gjennom stadig bedre kvalitet på de dataene som registreres og brukes innen VA/VVS sektoren. I Norge har vi allerede bikket 10.000 unike brukere/måned for NRF Databasen – og tendensen er økende.

 

Pressekontakt:

Administrerende direktør Terje Røising
Norske Rørgrossisters Forening
Mobil: 906 15 544
E-post: terje@vvsnrf.no

Hjemmeside: http://www.vvsnrf.no/

 

Kraftig vekst for NRF Databasen

Norske Rørgrossisters Forening kan konstatere betydelig vekst i bruken av NRF Databasen og app: – Vi kan notere en oppgang på hele 25 prosent siden nyttår. På to år er bruken tredoblet, opplyser daglig leder Terje Røising.

– Investeringen vi har gjort i videreutvikling av bransjedatabasen gir god uttelling for både leverandørene og brukergruppene – med rørleggerne i front – bekrefter daglig leder Terje Røising.

Et godt verktøy

NRF (Norske Rørgrossisters Forening) er en non-profit organisasjon med Brødrene Dahl, Ahlsell, Heidenreich og Onninen på eiersiden. De siste årene er det lagt betydelige ressurser i videreutvikling av NRF Databasen og ikke minst appen – som er et svært interessant og gratis verktøy for rørleggere.

– Det er hyggelig å se konkrete resultater av den jobben som gjøres. Leverandørene har stått på og oppdatert og utvidet mye av informasjonen som ligger i produktdatabasen, understreker Røising.

Høy nytteverdi

Det flyter stadig inn mer nyttig informasjon av høy kvalitet. FDV-dokumentasjon, logistikkdata, produktinformasjon og dokumentasjon, BIM-objekter og en hel del andre nyttig elementer som monteringsanvisninger, monteringsvideoer og ikke minst tekniske godkjenninger.

– Veksten er god, og den skal fortsette. Vi vil styrke produktet i takt med markedets behov. Dette er en kontinuerlig prosess. Vi har vært best i 50 år, og det har vi tenkt å fortsette med, understreker Røising.

Fakta: Dette er NRF Databasen

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er stikkord for de moderne verktøy som Norske Rørgrossisters Forening (NRF) gir leverandører og rørleggere. NRFs webportal og App er de originale løsningene for VVS/VA og oppdateres daglig for å gi de mange tusen profesjonelle brukerne i vår bransje, og en rekke tilgrensende fagområder.

Et solid og tilgjengelig verktøy som styrker dokumentasjonen, forenkler arbeidsdagen og garanterer vareflyten.

Dette er det beste og mest brukte verktøyet på markedet for identifisering og valg av produkter og for å dokumentere jobben som gjøres.

NRF Appen gir rørleggeren mulighet for å finne relevante produkter til jobben, søke produktdata, dokumentere, fotografere og notere underveis for deretter sende dokumentasjonen direkte til sin kunde når oppdraget er utført. Dette er ikke bare kostnadseffektivt, men gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav og kundenes forventninger til dokumentasjon. Databasen har egen funksjon for uthenting og samling av produktdokumentasjon og HMS dokumenter.

Bruk av NRF Databasen via PC eller Mac eller App for Apple og Android er gratis.

Dette er et eksempel på brukeruttalelse, fra administrerende direktør i en av våre aller største rørleggerkjeder:

 ”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av kjedens rørleggere.”

Databasen inneholder informasjon om 320.000 unike VVS-, VA- og industriprodukter fra mer enn 400 av bransjens fremste leverandører, og er dermed den største VVS/VA databasen i Norden. Databasen har en unik, velprøvd funksjon for uthenting og samling av dokumenter og tilbyr et bredt spekter av databasetjenester som web-services, sortimentsstyring, dokumentasjonsløsninger og synkroniseringsløsninger av vareinformasjon til eksterne brukere.

NRF arbeider også for å bidra til en positiv utvikling av hele bransjen og foreningens medlemmer. Viktige aspekter i virksomheten er utvikling av servicetilbud til bransjen. Andre prioriterte oppgaver er samarbeid med andre bransjeorganisasjoner og kontakt med myndigheter på flere nivåer,

– NRF er den eneste leverandøren av produktdatabaser som drives på non profit basis, med bransjens beste i tankene og sikring av verdikjeden i fokus. Vi er stolt over å kunne betjene en bransje i rask utvikling, vår historie garanterer soliditet, forutsigbarhet og trygghet.

Vi eies av de fire store grossistene Ahlsell, Heidenreich, Brødrene Dahl og Onninen.

Pressekontakt:

Daglig leder Terje Røising
Norske Rørgrossisters Forening
Mobil: 906 15 544
E-post: terje@vvsnrf.no

Hjemmeside: http://www.vvsnrf.no

 

NRF revitalisert

Norske Rørgrossisters forening (NRF) har blitt en betydelig mer synlig aktør i VVS/VA-bransjen, og legger store krefter inn på styrking av NRF Databasen.

– Vi mener det er viktig at bransjen bruker en enhetlig, ikke-kommersiell varedatabase som gir dem all den informasjon de trenger, sier daglig leder i NRF, Terje Røising.

Non-profit
– Vi har VVS/VA-bransjens beste og rimeligste verktøy når det kommer til produktinformasjon, grunndata, dokumentasjon og logistikkdata. Vårt mål er å gjøre hverdagen så enkel som mulig for VA og VVS bransjens aktører, og nå tilbyr vi alt dette elektronisk, webasert og via en ny app. Alt er mer oversiktlig og tilgjengelig enn noen gang tidligere, påpeker Røising.

Godt markert
NRF revitalisert NRF har blitt revitalisert gjennom de siste årene. Tidligere har foreningen vært relativt anonym og sjelden synlige i viktige bransjespørsmål. Etter at Terje Røising overtok har det skjedd mye, og nå er det også to nyansatte på plass.

I løpet av det siste året har NRF vokst til tre ansatte. Aktivitetsnivået er økt på alle plan, og utvikling, kvalitetskontroll og oppfølging har blitt styrket vesentlig. I dag består teamet i NRF av, Morten Svendsen, Teknisk sjef, Iren Bjerklund, ansvarlig for innmelding i databasen, og daglig leder Terje Røising.
I løpet av det siste året har NRF vokst til tre ansatte. Aktivitetsnivået er økt på alle plan, og utvikling, kvalitetskontroll og oppfølging har blitt styrket vesentlig. I dag består teamet i NRF av, Morten Svendsen, Teknisk sjef, Iren Bjerklund, ansvarlig for innmelding i databasen, og daglig leder Terje Røising.

Fremmer bransjens interesser
– Vårt hovedfokus er NRF varedatabasen hvor logistikk- og vareinformasjon er det helt sentrale. Vi utvikler og drifter varedatabasen for å gjøre våre tjenestetilbud best mulig. I tillegg er NRF en bransjeorganisasjon som arbeider aktivt for å fremme medlemmenes og hele bransjens interesser og delta i relevante organisasjoner og felles bransjeprosjekter. Der har det også skjedd mye det siste året, sier Røising.

Felles standard
– Vi ønsker å bidra til å fremme hele VA- og VVS bransjens interesser, og et viktig bidrag her er vårt samarbeid om en felles standard for identifisering og merking av VVS/VA produkter. Når dette er implementert gjennom hele verdikjeden, vil det forenkle hverdagen og hjelpe både leverandørene og brukerne av basen ytterligere.

Kontinuerlig utvikling
NRF har fått mange nye brukere det siste året. Per i dag mottar alle grossistene, Rørkjøp og V&B grunndata fra NRF, og Bademiljø er på vei inn. Mange frittstående rørleggerbedrifter bruker også basen.
Røising poengterer at god tilgjengelighet gjennom nettportal og app skal gi bransjen sikkerhet for at de finner det de leter etter når og hvor de trenger det.

Det oppnås store besparelser ved at all informasjon legges inn en gang, for deretter å distribueres elektronisk til aktørene. Dette er effektiv informasjonslogistikk.

Roter det til
I dag finnes det flere kommersielle aktører som tilbyr produktinformasjon og som jobber på tvers av byggefagene. Blant disse finner vi Norsk Byggtjeneste – NOBB som kniver om oppmerksomheten blant aktørene i VVS/VA-bransjen. – Hvor mener du dere står i forhold til NOBB?

– NOBB er ikke nærheten av den totaliteten eller bredden i sitt sortiment og innhold som vi tilbyr gjennom vår varedatabase når det kommer til VVS/VA-produkter. Vi mener NOBB roter det til.  Vi risikerer å ende opp med flere mindre gode databaser, hvor søkeresultatene absolutt ikke blir optimale. Konkurranse innen vårt felt, kan etter vår mening, ødelegge mer en den tjener brukerne. Vi har kun kildeinformasjon direkte fra leverandørene. – Vi har ingen kommersielle tjenester eller tilleggsfunksjoner som reduserer tilgjengelighet eller nytteverdien. Derfor er NRF databasen den beste for VVS/VA-bransjen, sier Røising.

– Varedatabasen vi produserer på vegne av bransjen har blitt oppdatert og stadig  enklere å bruke, søkefunksjoner er styrket og det er lettere finne helhetlig informasjon, forteller Røising.

Fremtidsrettet
NRFs sjefen mener vår verdikjede er best tjent med å bruke NRF Databasen, som jo er VVS/VA bransjens egen varedatabase. NRF Databasen har vært nr. 1 i 50 år, og vi har tenkt å beholde denne posisjonen også for fremtiden, understreker Røising.

 

Fakta: Dette er NRF  

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er stikkord for de moderne verktøy som Norske Rørgrossisters Forening (NRF) gir leverandører og rørleggere.

NRFs webportal og App er de originale løsningene for VVS/VS og oppdateres daglig for å gi de mange tusen profesjonelle brukerne i vår bransje, og en rekke tilgrensende fagområder, et solid og tilgjengelig verktøy som styrker dokumentasjonen, forenkler arbeidsdagen og garanterer vareflyten.

Dette er det beste og mest brukte verktøyet på markedet for identifisering og valg av produkter og for å dokumentere jobben som gjøres.   NRF Appen gir rørleggeren mulighet for å finne relevante produkter til jobben, søke produktdata, dokumentere, fotografere og notere underveis for deretter sende dokumentasjonen direkte til sin kunde når oppdraget er utført. Dette er ikke bare kostnadseffektivt, men gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav og kundenes forventninger til dokumentasjon. Databasen har egen funksjon for uthenting og samling av produktdokumentasjon og HMS dokumenter.

Bruk av NRF Databasen via PC eller Mac eller App for Apple og Android er gratis, Dette er et eksempel på brukeruttalelse, fra administrerende direktør i en av våre aller største rørleggerkjeder:  ”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av kjedens rørleggere.” Databasen inneholder informasjon om 320.000 unike VVS-, VA- og industriprodukter fra mer enn 400 av bransjens fremste leverandører, og er dermed den største VVS/VA databasen i Norden. Databasen har en unik, velprøvd funksjon for uthenting og samling av dokumenter og tilbyr et bredt spekter av databasetjenester som web-services, sortimentsstyring, dokumentasjonsløsninger og synkroniseringsløsninger av vareinformasjon til eksterne brukere.

NRF arbeider også for å bidra til en positiv utvikling av hele bransjen og foreningens medlemmer. Viktige aspekter i virksomheten er utvikling av servicetilbud til bransjen. Andre prioriterte oppgaver er samarbeid med andre bransjeorganisasjoner og kontakt med myndigheter på flere nivåer, – NRF er den eneste leverandøren av produktdatabaser som drives på non profit basis, med bransjens beste i tankene og sikring av verdikjeden i fokus. Vi er stolt over å kunne betjene en bransje i rask utvikling, vår historie garanterer soliditet, forutsigbarhet og trygghet.
NRF eies av de fire store grossistene Ahlsell, Heidenreich, Brødrene Dahl og Onninen.

Pressekontakt:
Daglig leder Terje Røising
Norske Rørgrossisters Forening
Mobil: 906 15 544
E-post: terje@vvsnrf.no
Hjemmeside: http://www.vvsnrf.no

Best på produktinformasjon og dokumentasjon

Norske Rørgrossisters forening (NRF) skal bli en mer synlig aktør i VVS/VA-bransjen enn de har vært tidligere. Det skal forsterkes gjennom en tydeligere tilstedeværelse. – Vi mener det er viktig at bransjen bruker en enhetlig, ikke-kommersiell varedatabase som gir dem all den informasjon de trenger, sier daglig leder i NRF, Terje Røising.

Av Stig Grindahl  / VVS Forum

– Vi har VVS/VA-bransjens beste og rimeligste verktøy når det kommer til produktinformasjon, grunndata, dokumentasjon og logistikkdata. Vårt mål er å gjøre hverdagen så enkel som mulig for brukerne av NRFs varedatabase, og nå tilbyr vi alt dette elektronisk, webasert og via en ny app. Alt er mer oversiktelig en noen gang tidligere, påpeker Røising.

NRF har blitt revitalisert det siste året. Tidligere har foreningen vært relativt anonym og sjelden synlige i viktige bransjespørsmål. Etter at Terje Røising overtok har det skjedd mye, og i løpet av det siste året er Morten Svendsen ansatt som teknisk sjef, og Iren Bjerklund som har hovedansvaret for innmeldinger og annet rundt varedatabasen.

– Vårt hovedfokus er NRF varedatabasen hvor logistikk og informasjon er det helt sentralt. Vi utvikler og drifter varedatabasen for å gjøre vårt tjenestetilbud best mulig. I tillegg er NRF en bransjeorganisasjon som arbeider for å fremme medlemmenes interesser og delta i relevante organisasjoner og felles bransjeprosjekter. Der har det skjedd mye det siste året, sier Røising.

– Vi ønsker å bidra til å fremme hele VA- og VVS bransjens interesser, og et viktig bidrag her er grossistenes samarbeid om en ny felles standard for identifisering og merking av VVS/VA produkter. Når dette er implementert, vil det forenkle og hjelpe brukerne av basen ytterligere.

 Jobber kontinuerlig med utvikling
NRF har fått mange nye brukere det siste året. Per i dag mottar alle grossistene, Rørkjøp og V&B grunndata fra NRF, og Bademiljø er på vei inn. Mange mindre selvstendige rørleggerbedrifter bruker også basen.

Røising poengterer at god tilgjengelighet gjennom nettportal og app skal gi bransjen sikkerhet for at de finner det de leter etter.

Det oppnås store besparelser ved at all informasjon legges inn en gang, for deretter å distribueres elektronisk til aktørene. Dette gir effektiv  informasjonslogistikk.
– Varedatabasen har blitt oppdatert og stadig  enklere å bruke, søkefunksjoner er styrket og det er lettere å få helhetlig informasjon, forteller Røising.

For mer informasjon les VVS Forum

http://www.vvsforum.no/artikkel/10237/-vi-skal-vaere-best-paa-produktinformasjon-og-dokumentasjon.html#.VeAOR9Ptmko

Norske Rørgrossisters Forening og NRF Database får god omtale i VVS Forum.
Norske Rørgrossisters Forening og NRF Database får god omtale i VVS Forum.

DiBKs forslag til energikrav kostnadsdrivende og lite fremtidsrettet

NRF, som har gjort en grundig analyse av DiBK sitt forslag til nye energikrav, stiller seg undrende til at mange av endringsvalgene er argumentert ut fra en forutsetning om at kunnskapen i byggebransjen er for dårlig.

– Det hevdes at de tekniske byggefagene ikke er i stand til å kunne basere nye energikrav på energibesparende løsninger og energieffektivitet gjennom bruk av tekniske installasjoner. Her mener vi at DiBK tar grundig feil, understreker daglig leder Terje Røising i NRF.

NRF vil hevde at det innen de tekniske byggefagene befinner seg betydelig kompetanse innen dette feltet og at svært mange VVS installatører har et meget høyt kunnskapsnivå innen energiøkonomiske og effektive tekniske løsninger og produkter, påpeker Røising.

NRF vil også påpeke at ensidig fokus på tiltak i bygningskroppen er kostnadsdrivende og dessuten er begrensende for ytterligere fremtidige tiltak. Vi er også bekymret over en utvikling som nærmest faser ut bruk av tekniske løsninger for energieffektivitet og -fornybarhet. Dette vil være ødeleggende for innovasjonen i de tekniske byggefagene. Det vil redusere fokuset på utvikling, produksjon og import av gode produkter og redusere muligheten for godt sammensatte og energieffektive anlegg. Det vil også redusere fokuset på utdanning og kompetanseheving hos installatørbedriftene, som også vil være en forutsetning for fremtidig utvikling.
– Ved å fokusere på tekniske løsninger fremfor ytterligere tiltak på bygningskroppen, vil systemene kunne utvikles og utbygges etter behov og vi sikrer muligheten for kostnadseffektive endringer og forbedringer på kort og lang sikt, fremhever Røising.

NRF er derfor uenig i at tiltak i bygningskroppen er mer robust og langlivet enn satsing på tekniske løsninger.

NRF stiller seg også undrende til direktoratets påstand om at noe redusert etterspørsel etter elektrisk kraft i Norge skulle kunne medføre fare for fremtidig produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Norge er i verdenstoppen i bruk av elektrisk kraft og nær 80 prosent av det totale energiforbruket i Norge er strøm. Det bør være et mål å få ned denne prosentandelen og bli fristilt fra produksjon og import av forurenset strøm og satse på økt eksport av miljøvennlig strøm og gjennom dette bidra til reduksjon av miljøforurensende produksjon i Europa.
Det er neppe noe som tyder på at en reduksjon i det nasjonale forbruket av strøm vil redusere interessen for investeringer i produksjon og distribusjon av elektrisk kraft da markedet i Norge og Europa uansett er meget betydelig.
Les NRFs innvendinger på hjemmesiden: www.vvsnrf.no

 

Fakta: Dette er Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening sikrer verdikjeden i VVS/VA-bransjen

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er stikkord for de moderne verktøy som Norske Rørgrossisters Forening (NRF) gir leverandører og rørleggere. NRF Database og App er de originale og en gratis løsningene for VVS/VA og oppdateres daglig for å gi de mange tusen profesjonelle brukerne i vår bransje, og en rekke tilgrensende fagområder, et solid verktøy som styrker dokumentasjonen, forenkler arbeidsdagen og garanterer vareflyten.

Dette er det beste og mest brukte verktøyet på markedet for identifisering og valg av produkter og for å dokumentere jobben som gjøres. NRF Appen gir rørleggeren mulighet for å finne relevante produkter fra profesjonelle leverandører til jobben, søke produktdata, fotografere og notere underveis for deretter sende dokumentasjonen direkte til sin kunde når oppdraget er utført. Dette er ikke bare kostnadseffektivt, men gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav og kundenes forventninger til dokumentasjon.

Eksempel på brukeruttalelse, fra administrerende direktør i en av våre aller største rørleggerkjeder:
”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av kjedens rørleggere.”

Databasen inneholder informasjon om 320.000 unike VVS-, VA- og industriprodukter fra 400 av bransjens fremste leverandører, og er dermed den største VVS/VA databasen i Norden. Databasen har en unik, velprøvd funksjon for uthenting og samling av dokumenter og tilbyr et bredt spekter av databasetjenester som web-services, sortimentsstyring, dokumentasjonsløsninger, synkroniseringsløsninger av vareinformasjon til eksterne brukere.

NRF er den eneste leverandøren av produktdatabaser som drives på non profit basis, med bransjens beste i tankene og sikring av verdikjeden i fokus. Vår historie garanterer soliditet, forutsigbarhet og trygghet.

NRF eies av de fire store grossistene Ahlsell, Heidenreich, Brødrene Dahl og Onninen

Link til NRF-appen for iPhone

Link til NRF-appen for Android

***

Pressekontakt Norske Rørgrossisters Forening

Daglig leder Terje Røising
Mail: terje@vvsnrf.no
Mobil: +47 906 15 544

Store forventninger til IFD SignOn

18. mai gikk startskuddet for den store fellessatsingen mellom Norske Rørgrossisters Forening, Elektroforeningen og Norsk Byggtjeneste AS kalt IFD SignOn.

Disse tre partene har gått sammen om å utvikle en felles kommunikasjonsplattform for sine produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. Målet med IFD SignOn er kort fortalt at det skal bli byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer. For å samkjøre satsninger er FD SignOn AS etablert, hvor de tre ulike grupperingene eier en tredjedel hver.

Denne storsatsingen har aktørene jobbet med i rundt fem år, og mye arbeid er blitt gjort løpet av denne perioden.

– Nå er næringen klar til å ta imot denne løsningen, mener Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening, Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste og Jens-Dag Vatndal i Elektroforeningen. Totalt er det investert rundt 15-20 millioner kroner i IFD SignOn, hvor også Innovasjon Norge har bistått med midler.

Søkbarhet og dokumentasjon

Målet er at man basert på produkt- og miljøegenskaper enkelt skal kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen.

– Med IFD SignOn får brukeren tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS. Produktdatablad, FDV-dokumentasjon, miljødokumentasjon med mer, er basert på kildedokumentasjon direkte fra produsentene som vil sikre oppdatert og riktig informasjon for 1,5 millioner produkter. Dette bidrar til effektivisering av all dokumentasjon i byggenæringen og øke etterspørsel etter produkter med dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk, forteller de tre partene

Mens Innovasjon Norge har gitt tilskudd til den nye løsningen, har Forsvarsbygg som kunde og med sin store kompetanse også vært sentral i utviklingen av det nye konseptet.

– Plattformen vil effektivisere hele informasjonslogistikken i byggenæringen. Basert på produkt- og miljøegenskaper, skal man enkelt og effektivt kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen, påpeker Vatndal.

Effektiv

IFD SignOn utveksler produktinformasjon til bruk i Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og for elektronisk innkjøpsplanlegging for bruk i e-handel (innkjøpssystemer).

– Løsningen gir unike muligheter til å effektivisere innkjøp ved hjelp av e-handel både i forhold til nye prosjekter og vedlikehold av eksisterende bygg, mener Røising.

Mandag begynte de tre ulike aktørenes organisasjoner å selge abonnement på den nye løsningen.

– Vi vil bruke ressurser i våre eksisterende organisasjoner til dette arbeidet, men det vil også komme inn personer som utelukkende skal ha salg av dette produktet som sin oppgave, sier Gavelstad.

– Vi mener konseptet er veldig bra og ser ut til å bli godt tatt imot av næringen, legger Røising til.

Muligheter utenlands

IFD SignOn skal være en unik løsning i europeisk målestokk.

– Vi ser også muligheter for denne løsningen utenfor Norges grenser. Vi har en internasjonal ambisjon for IFD SignOn – slik at utenlandske databaser kan hekte seg på løsningen. Men vi skal først lykkes i Norge, så Norden og så Europa. Dette har ligget i konseptet og var med i søknaden til støtte fra Standard Norge, forklarer Gavelstad.

Terje Røising fra NRF er daglig leder i det nye selskapet og Halvard Gavelstad blir styreleder.

(Kilde: Byggeindustrien)

 

 

Pressekontakt:

IFD SignOn

Daglig leder Terje Røising

Mail: terje@vvsnrf.no

Mobil: +47 906 15 544

 

 

Varedatabasene med viktig samarbeidsprosjekt

Norsk Byggtjeneste AS, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har nå formelt etablert selskapet IFD SignOn AS. Målet er å gjøre de store varedatabasene innen bygg, VVS og elektro bedre og mer tilgjengelige. Samlet sett er prosjektet priset til et sted mellom 15 og 20 millioner kroner.

Partene har gått sammen om å utvikle en felles kommunikasjonsplattform for sine produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. Prosjektet er ment å koble sammen og tilrettelegge for bruk av produktdatabasene i buildingSMARTs bygningsinformasjonsmodell og effektive handelsløsninger.

– Med dette selskapet etablert er vi nå klare til å lansere en felles plattform som effektiviserer hele informasjonslogistikken i byggenæringen. Selskapet får sin salgsstart i mai, sier administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste.

– Basert på produkt- og miljøegenskaper, skal man enkelt og effektivt kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen, legger Gavelstad til.

De tre partene har jobbet med det nye konseptet i lengre tid, og det er et omfattende arbeid som nå er gjennomført for å få selskapet etablert. Terje Røising fra NRF blir daglig leder i det nye selskapet og Halvard Gavelstad blir styreleder.

Løsningen baseres på åpne ISO-standarder og støttes av Innovasjon Norge. For å gjøre det mest mulig realistisk og matnyttig har man rettet prosjektet mot blant annet Forsvarsbygg og deres mange praktiske behov.

– VVS-bransjens krav til dokumentasjon og brukervennlighet sikres gjennom enkel tilgang på tvers av faggrensene. Dette betyr at de ulike produktdatabasene fortsatt vil bi utviklet og styrket hver for seg, men nå skal nyetableringen IFD SignOn sørge for at basene snakker sammen, kommenterer daglig leder Terje Røising i NRF.

For å ta kommunikasjonsplattformen i bruk skal man ikke være avhengig av å installere egen programvare. Løsningen er laget for å fungere i et web-grensesnitt gjennom ulike innkjøpssystemer og BIM-modellen.

– Vi har lagt opp til at man kan søke på konkrete objekter ut i fra det du har modellert. Hvis du for eksempel har installert en lysarmatur fra en gitt leverandør, vil du kunne gå via IFD SignOn og ned i objektbiblioteket til EFObasen og hente ut et beriket objekt og plassere det inn i modellen. Med «lysarmaturet» følger da tekniske verdier og lysegenskaper, sier daglig leder Jens-Dag Vatndal i EFO.

NRF kvalitetssikrer verdikjeden

 

NRF-appen er linket til NRFs egen unike produktbase og er en viktig medspiller som skal sørge maksimal brukervennlighet og uttelling for brukere på alle nivåer. Bransjefolk innen VVS/VA brukt den velrenommerte og daglig oppdaterte produktdatabasen i flere tiår og betegner den som sitt viktigste støtteverktøy for identifisering av VVS produkter.

Det uovertrufne med NRF-appen er at det er den gir direkte og gratis tilgang til unike bransjehandelsnummere, noe som sikrer entydig identitet og sporbarhet til alle ledd på alle sentrale varer i VVS/VA-bransjen.

Brukevennlig og relevant

– Basen inneholder vareinformasjon på nærmere 215.000 varenummer, og har også et historisk arkiv på cirka 110.000 produkter som er gratis tilgjengelig for alle brukere, understreker administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening.

NRF er prioritert

Blant de mange tilhengerne av NRF produktbase og app er det klar tale hva angår prioritering og valg av verktøy. Administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp kjeden uttaler at ”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av Rørkjøp kjedens rørleggere.”

Kvalitetssikrer verdikjeden

Olsen forklarer at dette også er fundamentert i de avtaler Rørkjøp kjeden har med alle sine leverandører, slik at produktflyten i tradisjonell verdikjede kvalitetssikres. Han legger imidlertid ikke skjul på at det er flere databaser på markedet, men NRF er pri. 1 for oss, understreker administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp kjeden.

Solide fordeler

Det er en rekke fordeler forbundet med bruken av bransjens egen varedatabase som har vært utviklet av NRF som ble etablert i 1928.

Vi nevner noen eksempler som:

  • Oppdatert dokumentasjon og bilder som gratis og enkelt kan lastes ned
  • Produktbasen er gratis tilgjengelig gjennom NRFs Web portal og mobil app.
  • Mulighet for alle varianter av web services.
  • Bredt informasjonsinnhold som grunndata, artikkelinformasjon, logistikkdata, egenskapsdata
  • Egen brukerprofil for prosjektdokumentasjon og bilder på vvsnrf.no og NRF appen
  • Brukeren/rørleggeren kan sende prosjektdokumentasjon direkte fra NRF appen.

Link til NRF-appen for iPhone

Link til NRF-appen for Android

 

Fakta – Dette er NRF

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er stikkord for de moderne verktøy som Norske Rørgrossisters Forening (NRF) gir leverandører og rørleggere. NRF Database og App er de originale løsningene for VVS/VS og oppdateres daglig for å gi de mange tusen profesjonelle brukerne i vår bransje, og en rekke tilgrensende fagområder, et solid og gratis verktøy som styrker dokumentasjonen, forenkler arbeidsdagen og garanterer vareflyten.

Dette er det beste og mest brukte verktøyet på markedet for identifisering og valg av produkter og for å dokumentere jobben som gjøres. NRF Appen gir rørleggeren mulighet for å finne relevante produkter til jobben, søke produktdata, dokumentere, fotografere og notere underveis for deretter sende dokumentasjonen direkte til sin kunde når oppdraget er utført. Dette er ikke bare kostnadseffektivt, men gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav og kundenes forventninger til dokumentasjon. Databasen har egen funksjon for uthenting og samling av FDV/DDV og HMS dokumenter.

Bruk av Database via PC eller Mac eller App for Apple eller Android er gratis!

Dette er et eksempel på brukeruttalelse, fra administrerende direktør i en av våre aller største rørleggerkjeder:

 ”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av kjedens rørleggere.”

Databasen inneholder informasjon om 320.000 unike VVS-, VA- og industriprodukter fra 400 av bransjens fremste leverandører, og er dermed den største VVS/VA databasen i Norden. Databasen har en unik, velprøvd funksjon for uthenting og samling av dokumenter og tilbyr et bredt spekter av databasetjenester som web-services, sortimentsstyring, dokumentasjonsløsninger, synkroniseringsløsninger av vareinformasjon til eksterne brukere.

NRF arbeider også for å bidra til en positiv utvikling av hele bransjen og foreningens medlemmer. Viktige aspekter i virksomheten er utvikling av servicetilbud til bransjen. Andre prioriterte oppgaver er samarbeid med andre bransjeorganisasjoner og kontakt med myndigheter på flere nivåer,

NRF er den eneste leverandøren av produktdatabaser som drives på non profit basis, med bransjens beste i tankene og sikring av verdikjeden i fokus. Vi er stolt over å kunne betjene en bransje i rask utvikling, vår historie garanterer soliditet, forutsigbarhet og trygghet.

Vi eies av de fire store grossistene Ahlsell, Heidenreich, Brødrene Dahl og Onninen.

***

Pressekontakt Norske Rørgrossisters Forening

Administrerende direktør Terje Røising
Mail: terje@vvsnrf.no
Mobil: +47 906 15 544

http://www.vvsnrf.no/