Vi er Public Relations Norway

10 år etter etableringen feirer vi med å skifte navn til Public Relations Norway. Dette har vært vårt varemerke de siste årene, og førstevalget blant våre kunder når de ønsker å benytte et ukomplisert og kostnadseffektiv PR byrå som er sterk på Content Marketing, sosiale medier og redaksjonell innholdsproduksjon.

Navneskiftet er et naturlig steg i retning enda bedre service overfor våre kunder innen VA/VVS bransjen, Industri, forsvar og sikkerhet.

Vi har bevist at vi kan, gang etter gang, og nå ønsker vi såvel gamle som nye kunder velkommen til Public Relations Norway!

– Jan Kalvik
Daglig leder, journalist og fotograf

5 kjappe tips for treffsikre budskap

Hvis du vet hva du vil oppnå er det noe lettere å formulere et treffsikkert budskap. Planlegging, utarbeidelse av gode strategier og fastsettelse av mål er en forutsetning for suksess.

Hold deg til saken og vær faktaorientert. Det er stor forskjell på god PR og kommunikasjon i forhold til reklame. Drømmerier, håp og synsing går sjelden hånd i hånd med de klare, treffsikre budskap.

Fortell alltid sannheten, oppriktighet er noe som blir satt pris på her i Norge. De som forsøker å skjule sannheten ender gjerne opp i en uendelig smørje av av løgn og halvsannheter.

Det er som regel bedre med en kort og fyndig tekst fremfor lange, omstendige fortellinger og forklaringer. Det er forskjell på storytelling og å ta livet av leseren med kjedelig tekst.

Har du endelig klart å få frem det riktige antall bokstaver, og har stokket dem slik at du sitter igjen med en god tekst? Test kvaliteten ved å la flere enn dine nærmeste medarbeidere lese gjennom og kvalitetssikre innholdet. Det er ikke nok å imponere seg selv.

– Jan Kalvik