Best på produktinformasjon og dokumentasjon

Norske Rørgrossisters forening (NRF) skal bli en mer synlig aktør i VVS/VA-bransjen enn de har vært tidligere. Det skal forsterkes gjennom en tydeligere tilstedeværelse. – Vi mener det er viktig at bransjen bruker en enhetlig, ikke-kommersiell varedatabase som gir dem all den informasjon de trenger, sier daglig leder i NRF, Terje Røising.

Av Stig Grindahl  / VVS Forum

– Vi har VVS/VA-bransjens beste og rimeligste verktøy når det kommer til produktinformasjon, grunndata, dokumentasjon og logistikkdata. Vårt mål er å gjøre hverdagen så enkel som mulig for brukerne av NRFs varedatabase, og nå tilbyr vi alt dette elektronisk, webasert og via en ny app. Alt er mer oversiktelig en noen gang tidligere, påpeker Røising.

NRF har blitt revitalisert det siste året. Tidligere har foreningen vært relativt anonym og sjelden synlige i viktige bransjespørsmål. Etter at Terje Røising overtok har det skjedd mye, og i løpet av det siste året er Morten Svendsen ansatt som teknisk sjef, og Iren Bjerklund som har hovedansvaret for innmeldinger og annet rundt varedatabasen.

– Vårt hovedfokus er NRF varedatabasen hvor logistikk og informasjon er det helt sentralt. Vi utvikler og drifter varedatabasen for å gjøre vårt tjenestetilbud best mulig. I tillegg er NRF en bransjeorganisasjon som arbeider for å fremme medlemmenes interesser og delta i relevante organisasjoner og felles bransjeprosjekter. Der har det skjedd mye det siste året, sier Røising.

– Vi ønsker å bidra til å fremme hele VA- og VVS bransjens interesser, og et viktig bidrag her er grossistenes samarbeid om en ny felles standard for identifisering og merking av VVS/VA produkter. Når dette er implementert, vil det forenkle og hjelpe brukerne av basen ytterligere.

 Jobber kontinuerlig med utvikling
NRF har fått mange nye brukere det siste året. Per i dag mottar alle grossistene, Rørkjøp og V&B grunndata fra NRF, og Bademiljø er på vei inn. Mange mindre selvstendige rørleggerbedrifter bruker også basen.

Røising poengterer at god tilgjengelighet gjennom nettportal og app skal gi bransjen sikkerhet for at de finner det de leter etter.

Det oppnås store besparelser ved at all informasjon legges inn en gang, for deretter å distribueres elektronisk til aktørene. Dette gir effektiv  informasjonslogistikk.
– Varedatabasen har blitt oppdatert og stadig  enklere å bruke, søkefunksjoner er styrket og det er lettere å få helhetlig informasjon, forteller Røising.

For mer informasjon les VVS Forum

http://www.vvsforum.no/artikkel/10237/-vi-skal-vaere-best-paa-produktinformasjon-og-dokumentasjon.html#.VeAOR9Ptmko

Norske Rørgrossisters Forening og NRF Database får god omtale i VVS Forum.
Norske Rørgrossisters Forening og NRF Database får god omtale i VVS Forum.

NRF kvalitetssikrer verdikjeden

 

NRF-appen er linket til NRFs egen unike produktbase og er en viktig medspiller som skal sørge maksimal brukervennlighet og uttelling for brukere på alle nivåer. Bransjefolk innen VVS/VA brukt den velrenommerte og daglig oppdaterte produktdatabasen i flere tiår og betegner den som sitt viktigste støtteverktøy for identifisering av VVS produkter.

Det uovertrufne med NRF-appen er at det er den gir direkte og gratis tilgang til unike bransjehandelsnummere, noe som sikrer entydig identitet og sporbarhet til alle ledd på alle sentrale varer i VVS/VA-bransjen.

Brukevennlig og relevant

– Basen inneholder vareinformasjon på nærmere 215.000 varenummer, og har også et historisk arkiv på cirka 110.000 produkter som er gratis tilgjengelig for alle brukere, understreker administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening.

NRF er prioritert

Blant de mange tilhengerne av NRF produktbase og app er det klar tale hva angår prioritering og valg av verktøy. Administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp kjeden uttaler at ”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av Rørkjøp kjedens rørleggere.”

Kvalitetssikrer verdikjeden

Olsen forklarer at dette også er fundamentert i de avtaler Rørkjøp kjeden har med alle sine leverandører, slik at produktflyten i tradisjonell verdikjede kvalitetssikres. Han legger imidlertid ikke skjul på at det er flere databaser på markedet, men NRF er pri. 1 for oss, understreker administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp kjeden.

Solide fordeler

Det er en rekke fordeler forbundet med bruken av bransjens egen varedatabase som har vært utviklet av NRF som ble etablert i 1928.

Vi nevner noen eksempler som:

  • Oppdatert dokumentasjon og bilder som gratis og enkelt kan lastes ned
  • Produktbasen er gratis tilgjengelig gjennom NRFs Web portal og mobil app.
  • Mulighet for alle varianter av web services.
  • Bredt informasjonsinnhold som grunndata, artikkelinformasjon, logistikkdata, egenskapsdata
  • Egen brukerprofil for prosjektdokumentasjon og bilder på vvsnrf.no og NRF appen
  • Brukeren/rørleggeren kan sende prosjektdokumentasjon direkte fra NRF appen.

Link til NRF-appen for iPhone

Link til NRF-appen for Android

 

Fakta – Dette er NRF

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er stikkord for de moderne verktøy som Norske Rørgrossisters Forening (NRF) gir leverandører og rørleggere. NRF Database og App er de originale løsningene for VVS/VS og oppdateres daglig for å gi de mange tusen profesjonelle brukerne i vår bransje, og en rekke tilgrensende fagområder, et solid og gratis verktøy som styrker dokumentasjonen, forenkler arbeidsdagen og garanterer vareflyten.

Dette er det beste og mest brukte verktøyet på markedet for identifisering og valg av produkter og for å dokumentere jobben som gjøres. NRF Appen gir rørleggeren mulighet for å finne relevante produkter til jobben, søke produktdata, dokumentere, fotografere og notere underveis for deretter sende dokumentasjonen direkte til sin kunde når oppdraget er utført. Dette er ikke bare kostnadseffektivt, men gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav og kundenes forventninger til dokumentasjon. Databasen har egen funksjon for uthenting og samling av FDV/DDV og HMS dokumenter.

Bruk av Database via PC eller Mac eller App for Apple eller Android er gratis!

Dette er et eksempel på brukeruttalelse, fra administrerende direktør i en av våre aller største rørleggerkjeder:

 ”…vi anser NRF som vårt viktigste støtteverktøy hva angår identifisering av VVS produkter nyttet av kjedens rørleggere.”

Databasen inneholder informasjon om 320.000 unike VVS-, VA- og industriprodukter fra 400 av bransjens fremste leverandører, og er dermed den største VVS/VA databasen i Norden. Databasen har en unik, velprøvd funksjon for uthenting og samling av dokumenter og tilbyr et bredt spekter av databasetjenester som web-services, sortimentsstyring, dokumentasjonsløsninger, synkroniseringsløsninger av vareinformasjon til eksterne brukere.

NRF arbeider også for å bidra til en positiv utvikling av hele bransjen og foreningens medlemmer. Viktige aspekter i virksomheten er utvikling av servicetilbud til bransjen. Andre prioriterte oppgaver er samarbeid med andre bransjeorganisasjoner og kontakt med myndigheter på flere nivåer,

NRF er den eneste leverandøren av produktdatabaser som drives på non profit basis, med bransjens beste i tankene og sikring av verdikjeden i fokus. Vi er stolt over å kunne betjene en bransje i rask utvikling, vår historie garanterer soliditet, forutsigbarhet og trygghet.

Vi eies av de fire store grossistene Ahlsell, Heidenreich, Brødrene Dahl og Onninen.

***

Pressekontakt Norske Rørgrossisters Forening

Administrerende direktør Terje Røising
Mail: terje@vvsnrf.no
Mobil: +47 906 15 544

http://www.vvsnrf.no/