Store forventninger til IFD SignOn

18. mai gikk startskuddet for den store fellessatsingen mellom Norske Rørgrossisters Forening, Elektroforeningen og Norsk Byggtjeneste AS kalt IFD SignOn.

Disse tre partene har gått sammen om å utvikle en felles kommunikasjonsplattform for sine produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. Målet med IFD SignOn er kort fortalt at det skal bli byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer. For å samkjøre satsninger er FD SignOn AS etablert, hvor de tre ulike grupperingene eier en tredjedel hver.

Denne storsatsingen har aktørene jobbet med i rundt fem år, og mye arbeid er blitt gjort løpet av denne perioden.

– Nå er næringen klar til å ta imot denne løsningen, mener Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening, Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste og Jens-Dag Vatndal i Elektroforeningen. Totalt er det investert rundt 15-20 millioner kroner i IFD SignOn, hvor også Innovasjon Norge har bistått med midler.

Søkbarhet og dokumentasjon

Målet er at man basert på produkt- og miljøegenskaper enkelt skal kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen.

– Med IFD SignOn får brukeren tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS. Produktdatablad, FDV-dokumentasjon, miljødokumentasjon med mer, er basert på kildedokumentasjon direkte fra produsentene som vil sikre oppdatert og riktig informasjon for 1,5 millioner produkter. Dette bidrar til effektivisering av all dokumentasjon i byggenæringen og øke etterspørsel etter produkter med dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk, forteller de tre partene

Mens Innovasjon Norge har gitt tilskudd til den nye løsningen, har Forsvarsbygg som kunde og med sin store kompetanse også vært sentral i utviklingen av det nye konseptet.

– Plattformen vil effektivisere hele informasjonslogistikken i byggenæringen. Basert på produkt- og miljøegenskaper, skal man enkelt og effektivt kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen, påpeker Vatndal.

Effektiv

IFD SignOn utveksler produktinformasjon til bruk i Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og for elektronisk innkjøpsplanlegging for bruk i e-handel (innkjøpssystemer).

– Løsningen gir unike muligheter til å effektivisere innkjøp ved hjelp av e-handel både i forhold til nye prosjekter og vedlikehold av eksisterende bygg, mener Røising.

Mandag begynte de tre ulike aktørenes organisasjoner å selge abonnement på den nye løsningen.

– Vi vil bruke ressurser i våre eksisterende organisasjoner til dette arbeidet, men det vil også komme inn personer som utelukkende skal ha salg av dette produktet som sin oppgave, sier Gavelstad.

– Vi mener konseptet er veldig bra og ser ut til å bli godt tatt imot av næringen, legger Røising til.

Muligheter utenlands

IFD SignOn skal være en unik løsning i europeisk målestokk.

– Vi ser også muligheter for denne løsningen utenfor Norges grenser. Vi har en internasjonal ambisjon for IFD SignOn – slik at utenlandske databaser kan hekte seg på løsningen. Men vi skal først lykkes i Norge, så Norden og så Europa. Dette har ligget i konseptet og var med i søknaden til støtte fra Standard Norge, forklarer Gavelstad.

Terje Røising fra NRF er daglig leder i det nye selskapet og Halvard Gavelstad blir styreleder.

(Kilde: Byggeindustrien)

 

 

Pressekontakt:

IFD SignOn

Daglig leder Terje Røising

Mail: terje@vvsnrf.no

Mobil: +47 906 15 544

 

 

Varedatabasene med viktig samarbeidsprosjekt

Norsk Byggtjeneste AS, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har nå formelt etablert selskapet IFD SignOn AS. Målet er å gjøre de store varedatabasene innen bygg, VVS og elektro bedre og mer tilgjengelige. Samlet sett er prosjektet priset til et sted mellom 15 og 20 millioner kroner.

Partene har gått sammen om å utvikle en felles kommunikasjonsplattform for sine produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. Prosjektet er ment å koble sammen og tilrettelegge for bruk av produktdatabasene i buildingSMARTs bygningsinformasjonsmodell og effektive handelsløsninger.

– Med dette selskapet etablert er vi nå klare til å lansere en felles plattform som effektiviserer hele informasjonslogistikken i byggenæringen. Selskapet får sin salgsstart i mai, sier administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste.

– Basert på produkt- og miljøegenskaper, skal man enkelt og effektivt kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen, legger Gavelstad til.

De tre partene har jobbet med det nye konseptet i lengre tid, og det er et omfattende arbeid som nå er gjennomført for å få selskapet etablert. Terje Røising fra NRF blir daglig leder i det nye selskapet og Halvard Gavelstad blir styreleder.

Løsningen baseres på åpne ISO-standarder og støttes av Innovasjon Norge. For å gjøre det mest mulig realistisk og matnyttig har man rettet prosjektet mot blant annet Forsvarsbygg og deres mange praktiske behov.

– VVS-bransjens krav til dokumentasjon og brukervennlighet sikres gjennom enkel tilgang på tvers av faggrensene. Dette betyr at de ulike produktdatabasene fortsatt vil bi utviklet og styrket hver for seg, men nå skal nyetableringen IFD SignOn sørge for at basene snakker sammen, kommenterer daglig leder Terje Røising i NRF.

For å ta kommunikasjonsplattformen i bruk skal man ikke være avhengig av å installere egen programvare. Løsningen er laget for å fungere i et web-grensesnitt gjennom ulike innkjøpssystemer og BIM-modellen.

– Vi har lagt opp til at man kan søke på konkrete objekter ut i fra det du har modellert. Hvis du for eksempel har installert en lysarmatur fra en gitt leverandør, vil du kunne gå via IFD SignOn og ned i objektbiblioteket til EFObasen og hente ut et beriket objekt og plassere det inn i modellen. Med «lysarmaturet» følger da tekniske verdier og lysegenskaper, sier daglig leder Jens-Dag Vatndal i EFO.