Askim & Mysen Rør med frisk innsats for nytt Østfoldsykehus

 

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) har reist seg i Kalnes ved Sarpsborg. Nå er finpussen i gang for det som blir blant de mest moderne sykehus i Europa. Askim & Mysen Rør AS har bidratt med blant annet sprinkleranlegget som sørger for brannsikkerheten i 3.600 rom. Det er strukket imponerende 50.000 meter rør.

Kostnadsrammene holdes både på Askim & Mysen Rør sin kontrakt på rundt 55 millioner kroner og på 5,6-milliardersprosjektet som helhet for Helse Sør Øst RHF (Regionalt Helseforetak).

Respekt og lønnsomhet
– Askim & Mysen Rør har hatt respekt for oppdraget og løst dette på en positiv måte for alle parter. Skal et prosjekt komme vel i havn må alle tjene penger. Det er veldig hyggelig å se at de fleste involvert i prosjektet har hatt god produksjon, forteller Frank Engen, fagansvarlig VVS og prosjektleder for røranlegget. Han har vært med på sykehusutbyggingen siden 2011.

– Vi har hatt et veldig fint samarbeid med Askim & Mysen Rør og har sammen løst de utfordringene vi møtte underveis.

God læring
Prosjektleder for Askim & Mysen Rør på byggeplassen, Jostein Førrisdahl, har sammen med resten av teamet som har talt opp til 25 personer, sørget for full brannsikring for pasienter, pårørende og ansatte. Dette er en voksen oppgave med tanke på leggingen av 50.000 meter rør og montering av 23.000 sprinklerhoder fordelt over sykehusets totale 85.500 kvadratmeter.
– Dette har vært en både krevende og faglig interessant jobb, vi har god erfaring med sprinkleranlegg på store prosjekter og har høstet mye læring her som vi tar med oss videre, forteller Førrisdahl.

Spesialister på sprinkler
Askim & Mysen Rør har solid kompetanse innen spesialfeltet sprinkleranlegg og kan vise til betydelige og godt utførte oppdrag. Store kontrakter er gjennomført for kunder som Arcus, Glava og Nortura – bare for å nevne noen.

Det arbeides aktivt med rekruttering og kompetanseheving. Det er også innført et strengere regelverk fra myndighetenes side med mer omfattende krav til sertifiseringer for alle som skal arbeide med sprinkleranlegg.

Trenger strengere krav
– Vi støtter fullt opp under det nye regelverket, og sørger for at våre folk og bedriften til enhver tid har den nødvendige kunnskap, sertifikater og godkjenninger som skal til for å gjøre en forsvarlig jobb. Brannsikring er alvorlig, sprinkleranlegget bare må og skal virke hvis det bryter ut brann. Ved å ha et godt regelverk og tredjepartskontroll unngår man at useriøse aktører kommer på banen, understreker prosjektleder Jostein Førrisdahl.
– Våre dedikerte ingeniører og spesialister innen montering er faglig oppdaterte med alle nødvendige sertifikater og relevant erfaring fra så vel store som mindre anlegg i både privat og offentlig sektor, bekrefter daglig leder Tollef Berger i Askim & Mysen Rør.

Godt renommé
Askim og Mysen ble valgt til oppdraget på den nye Østfoldsykehuset av flere årsaker. I tillegg til riktig pris, nødvendig ekspertise og godkjenninger. – Vi sjekket dem godt, og fant raskt ut at de også har et meget godt rykte, kommenterte Dag Bøhler, prosjektdirektør for Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) da kontrakten ble signert på byggeplassen fredag 19. oktober 2014.

Internasjonal BIM-pris
Dette komplisert og omfattende prosjektet har nådd så langt at man ser konturene av et praktsykehus. Som BIM-prosjekt er det allerede høstet en internasjonal pris som verdens beste BIM-prosjekt i konkurranse med mange nominerte fra store deler av verden. Prisen er tildelt av Building Smart International, hvor en internasjonal jury har vurdert hvilke prosjekter i verden som har gjort størst innsats for å fremme bruk av åpen BIM.

Teknisk utfordrende
Fremdriftsplanen har blitt fulgt tett, noe som er optimalt for alle parter på alle måter.
Prosessen fortsetter frem mot mars – april, deler av sykehuset skal være klar til bruk allerede 4. mai 2015. Selv om sykehuset delvis tas i bruk i mai vil naturlig nok enkelte arbeider fortsette frem mot den offisielle åpningen november 2015.

 

For mer informasjon se www.amror.no

eller Østfoldsykehuset

 

Fakta: Askim & Mysen Rør

Askim & Mysen Rør AS er blant landets fremste rørleggerbedrifter og har blant annet en egen spesialisert sprinkleravdeling som har gjennomført mange gode, store oppdrag. Bedriften kan spore virksomheten 110 år tilbake, og har vist seg som en djerv og fremtidsrettet aktør som kan dokumentere en rekke vel gjennomførte kontrakter de siste årene.

– Vi har begge beina på jorda. Askim & Mysen Rør har 6.000 serviceoppdragene i året for privatpersoner og næringslivet i Østfold, Oslo og Akershus. Det har vært en økning innen prosjekt på 60-70 prosent mens den totale omsetningsøkningen er beregnet til 25-30 prosent. 2013-omsetningen ble passert i oktober i år, noe daglig leder Tollef Berger og driftsleder Ingar Heer takker den gode laginnsatsen for.

Selskapet holder til sentralt på Slitu i Indre Østfold og har cirka 120 ansatte, i tillegg kommer innleid personell, og omsatte i 2013 for 189 millioner kroner. Omsetningen for 2014 er rundt 235 millioner kroner.

Bedriften har høy kompetanse i alle ledd, og kan blant annet skilte med fem rørleggermestre, fem VVS ingeniører, ni prosjektledere, 11 butikk- og lageransatte, fire kontormedarbeidere, syv flisleggere/snekkere, 75 rørleggere og ni lærlinger. For å ta unna topper leier Askim & Mysen Rør inn ekstra arbeidskraft, stort sett fra Sverige og Danmark, antall innleide varierer fra 10 til 30 mann.

Butikken leverer alt av VVS utstyr og materiell , fiser og tilbehør samt maling , tapet og gulv. Askim & Mysen Rør er medlem i kjedene Comfort – Modena – og Nordsjø Ide og Design.

Askim & Mysen Rør AS har tatt mange prestisjekontrakter de siste 20 årene, men fokuserer også sterkt på og har betydelig suksess det lokale servicemarkedet i Oslo, Akershus og Østfold.

 

###

 

Kontaktpersoner Askim & Mysen Rør AS

Daglig leder og rørleggermester Tollef Berger

Tlf. 982 14 889

E-post: tollef.berger@amror.no

 

Driftsleder Ingar Heer

Tlf. 982 14 888

E-post: ingar.heer@amror.no

 

Denne pressemeldingen er også publisert i følgende aviser og tidsskrifter:

Indre Smaalenene

Byggfakta

Byggeindustrien

Rørfag

VVS Forum

Nortura Hærland: Europas mest moderne matfabrikk

 

Etter en kort og svært effektiv byggeperiode står Europas mest moderne matfabrikk klar til full produksjon i Indre Østfold. Det er bygget opp en topp moderne, effektiv helintegrert fabrikk hos Nortura Hærland, der man går fra levende dyr til ferdig produsert mat på bare fire timer.

Prosjektet er gjennomført på beskjedne 8 måneder (fra mai til desember). Byggherre, entreprenører og leverandører kan se tilbake på et krevende og komplisert men svært vellykket prosjekt.

Investeringene i det nye nasjonale hovedanlegget for hvitt kjøtt samt tilpassing av det eksisterende produksjonsanlegget har kostet i underkant av 700 millioner kroner. Den viktige rørjobben til nærmere 60 millioner kroner er utført med glans av Askim & Mysen Rør AS. De har hatt opptil 50 fagfolk i sving på anlegget og produsert for 250.000 kroner hver dag. I en rekordmåned ble det produsert for imponerende 13 millioner kroner på en enkelt måned.

Enorme dimensjoner
Det er blant annet lagt 41.500 meter rør og tilkoblet 74 komplette vaskestasjoner med sentralanlegg for såpe og desinfeksjonsmidler, Clean In Place-løsning (CIP), et avansert vakuumtransportanlegg – og det er konstruert og montert en varmtvannsbereder med seks meters diameter som rommer 257.000 liter. På grunn av strenge hygienekrav er nesten alt produsert i syrefast stål.

– Dette er helt klart den største jobben vi har gjort på så kort tid. Innsatsen har vært formidabel i alle ledd, og vi er glade for at vi kunne ta en så stor kontrakt lokalt og gjennomføre den i henhold til planen, forteller daglig leder Tollef Berger.

Leverer gode resultater
Fabrikkdirektør Kai Fjeld, Nortura Hærland, er med rette stolt over den nye fabrikken for hvitt kjøtt. Når produksjonen er i full sving vil 600 medarbeidere sørge for sunn og velsmakende mat til store deler av den norske befolkningen. Konkurransekraften er styrket, noe Fjeld understreker er meget viktig siden Nordmenn aldri har betalt mindre for maten enn akkurat nå.
– Vi har investert totalt 1 milliard kroner de siste fem årene, inkludert et stort automatisert sentrallager og det separate Norfersk-anlegget for finstykking av rødt kjøtt. Vi legger vekt på å bygge opp en fabrikk med både enestående kvalitet og effektivitet. Vi har flinke medarbeidere med høy kompetanse og sterk vilje til å lykkes. Et eksempel på dette er at vi leverte 13 prosent over budsjett selv under den hektiske anleggsperioden, forteller Fjeld.

Miljø og bærekraft
Nortura Hærland er storforbruker av både energi og vann. Miljø og bærekraftig utvikling står i fokus. For å utnytte ressursene optimalt er det investert store beløp i energiøkonomisering.
– Overskuddsenergi fra kjøleanlegget kjøres gjennom to varmepumper og oppmagasineres i den gigantiske varmtvannstanken. Fabrikken er avhengig av nærmere 2.000 kubikk vann i døgnet for å holde det gående, det aller meste brukes til full nedvasking av produksjonsanlegget om natten. Dette tilsvarer 55 prosent av det totale vannforbruket i Eidsberg kommune, forteller fabrikkdirektør Fjeld.

Lønnsom Enova-støtte
– Det store varmegjenvinningsprosjektet er gjennomført takket være betydelig støtte fra Enova. De bidro med 10 millioner kroner, noe som medfører at vi sparer hele 12 mill kWt/år, forteller Fjeld.
Det betyr i praksis seks millioner kroner i lavere driftsutgifter. Minst like viktig er den kraftige reduksjonen av miljøpåvirkningen og et betydelig lavere press på det kommunale vannledningsnettet.

En moderne medspiller
Askim & Mysen Rør AS har bidratt med langt mer enn ”bare rør”. En moderne rørleggerbedrift som dette er en viktig medspiller for byggherren og bidrar på flere felt slik at resultatet blir effektivt, energiøkonomisk riktig og lønnsomt i drift for Nortura Hærland. For å oppnå dette er faglig kompetanse og kvalitet i utførelsen en selvfølge. Fabrikkdirektør Kai Fjeld forteller at han er imponert over jobben som er gjort.

 • Vakuumanlegg i syrefast stål for både mat og avfall rundt i hele fabrikken.
 • Høytrykks dampanlegg inkludert 1.500 kW elektro dampkjele til oppvarming og produksjon.
 • Kaldt og varmtvannssystemer.
 • Varmtvannstank på 257.000 liter, plassbygget utvendig.
 • Avløpssystemer og takvannsystemer.
 • Gulvvarme og snøsmelteanlegg.
 • Kjøling av ventilasjon.
 • Gassopplegg for Co2, Nitrogen,O2 og flytende Co2.
 • Trykkluftanlegg.
 • Rengjøring, desinfeksjon og vaskeanlegg 25 bar.
 • Sprinkleranlegg i hele bygget i syrefast stål.
 • Sanitærutstyr, vaskerenner og tilkobling til 74 vaskestasjoner.
 • Isoleringsarbeider og mantling av rør.

– Vi er svært fornøyd med at vi fikk denne jobben i konkurranse med noen av landets største og beste aktører. Vi ble utvist stor tillit, oppdragsgiveren har vært krevende og oppdraget komplisert, men samarbeidet har vært bra. Det er slikt vi vokser på og lærer av. Våre folk har kvittert med å legge seg ekstra i selen for å gjøre Nortura Hærland fornøyd med både innsats og resultater, forteller driftsleder Ingar Heer hos Askim & Mysen Rør AS.

Fakta: Askim & Mysen Rør
Askim & Mysen Rør AS er blant landets fremste rørleggerbedrifter, holder til sentralt på Slitu i Indre Østfold og har cirka 120 ansatte og omsatte i 2013 for 189 millioner kroner. Forventet omsetning i 2014 ca 230 mill. Bedriften har høy kompetanse i alle ledd, og kan blant annet skilte med fem rørleggermestere , fem VVS ingeniører, ni prosjektledere, 11 butikk og lageransatte, fire kontormedarbeidere, syv flisleggere/snekkere, 75 rørleggere og ni lærlinger.
For å ta unna topper leier Askim & Mysen Rør inn ekstra arbeidskraft, stort sett fra Sverige og Danmark, antall innleide varierer fra 10 til 40 mann.
Butikkene leverer alt av VVS utstyr og materiell , fiser og tilbehør samt maling , tapet og gulv. Askim & Mysen Rør er medlem i kjedene Comfort – Modena – og Nordsjø Ide og Design.
Askim & Mysen Rør AS har tatt mange prestisjekontrakter de siste 20 årene, men fokuserer også sterkt på og har betydelig suksess det lokale servicemarkedet i Oslo, Akershus og Østfold.
Oppdragene er hovedsaklig i Østfold, Akershus, Gardermoen og Oslo. Selskapet er eid av AMR Holding AS. Firmaets hovedaksjonær er daglig leder, og forøvrig er det 4 aktive eiere som er med i driften. Firmaet er tildelt Eidsberg kommunes næringspris og har også blitt kåret til årets bedrift i Comfort-Kjeden. Askim & Mysen Rør AS innehar stor kompetanse innenfor de fleste fagfelt, som sprinkler, FG Godkjent bedrift varme, sanitær, industri og gass, samt service og baderomsrehabilitering. Rørleggerbedriften kan vise til en god posisjon i bransjen. Lokalt eierskap og et fornuftig kostnadsnivå – i kombinasjon med gode rutiner og systemer – bidrar til gode resultater og et hyggelig arbeidsmiljø. For mer informasjon se www.amror.no

###

Kontaktpersoner Askim & Mysen Rør AS

Daglig leder og rørleggermester Tollef Berger

Tlf. 982 14 889

E-post: tollef.berger@amror.no

Driftsleder Ingar Heer

Tlf. 982 14 888

E-post: ingar.heer@amror.no