BKK hjelper mekanikere å møte Vegdirektoratets krav

Publisert den

Bilbransjens kurs- og kompetansesenter (BKK) har hatt stor søkning til kurs i prøving av trykkluftmekaniske bremser ved periodisk kjøretøykontroll (PKK). Kurset er rettet mot mekanikere som skal kontrollere bremser på lastebiler.

Fra 1. oktober må alle som kontrollerer bremser på tunge kjøretøy, ha et dagskurs. Det holder ikke at kun en person på verkstedet tar kurset. Alle som har slike kontrolloppgaver må ta kurset, som skal være på minst åtte timer.

Vegdirektoratet krever at kursene har minst en time teori og fem timer praktisk arbeid. Kurset kan ha inntil femten deltakere per instruktør, og det skal avsluttes med en prøve. BKK deler deltakerne i grupper på tre, slik at det blir god mulighet til å drøfte arbeidsmåter og resultater.

Petter Nilsen som leder kompetansesenteret, forteller at det er to metoder for test av lastebilbremser, ettpunktsmetoden og referanseverdimetoden. Ettpunktsmetoden, som forutsetter en fullt lastet bil, har vært vanligst til nå. Målingene under kursene viser imidlertid at referanseverdimetoden gir mer pålitelige resultater.

Med referanseverdimetoden trenger man ikke å trekke ned eller belaste kjøretøyet med vekt. BKK underviser i begge metodene og ser at referanseverdimetoden stiller størst krav til kursdeltakerne og til data fra kjøretøyfabrikkene.

Petter Nilsen sier at kursdeltakerne er ivrige, og han får mye skryt for måten kurset er lagt opp.

Kontaktperson:
Gruppeleder Petter Nilsen
Telefon 480 02 848
E-post: kompetanse@bkkbil.no