Best på produktinformasjon og dokumentasjon

Publisert den

Norske Rørgrossisters forening (NRF) skal bli en mer synlig aktør i VVS/VA-bransjen enn de har vært tidligere. Det skal forsterkes gjennom en tydeligere tilstedeværelse. – Vi mener det er viktig at bransjen bruker en enhetlig, ikke-kommersiell varedatabase som gir dem all den informasjon de trenger, sier daglig leder i NRF, Terje Røising.

Av Stig Grindahl  / VVS Forum

– Vi har VVS/VA-bransjens beste og rimeligste verktøy når det kommer til produktinformasjon, grunndata, dokumentasjon og logistikkdata. Vårt mål er å gjøre hverdagen så enkel som mulig for brukerne av NRFs varedatabase, og nå tilbyr vi alt dette elektronisk, webasert og via en ny app. Alt er mer oversiktelig en noen gang tidligere, påpeker Røising.

NRF har blitt revitalisert det siste året. Tidligere har foreningen vært relativt anonym og sjelden synlige i viktige bransjespørsmål. Etter at Terje Røising overtok har det skjedd mye, og i løpet av det siste året er Morten Svendsen ansatt som teknisk sjef, og Iren Bjerklund som har hovedansvaret for innmeldinger og annet rundt varedatabasen.

– Vårt hovedfokus er NRF varedatabasen hvor logistikk og informasjon er det helt sentralt. Vi utvikler og drifter varedatabasen for å gjøre vårt tjenestetilbud best mulig. I tillegg er NRF en bransjeorganisasjon som arbeider for å fremme medlemmenes interesser og delta i relevante organisasjoner og felles bransjeprosjekter. Der har det skjedd mye det siste året, sier Røising.

– Vi ønsker å bidra til å fremme hele VA- og VVS bransjens interesser, og et viktig bidrag her er grossistenes samarbeid om en ny felles standard for identifisering og merking av VVS/VA produkter. Når dette er implementert, vil det forenkle og hjelpe brukerne av basen ytterligere.

 Jobber kontinuerlig med utvikling
NRF har fått mange nye brukere det siste året. Per i dag mottar alle grossistene, Rørkjøp og V&B grunndata fra NRF, og Bademiljø er på vei inn. Mange mindre selvstendige rørleggerbedrifter bruker også basen.

Røising poengterer at god tilgjengelighet gjennom nettportal og app skal gi bransjen sikkerhet for at de finner det de leter etter.

Det oppnås store besparelser ved at all informasjon legges inn en gang, for deretter å distribueres elektronisk til aktørene. Dette gir effektiv  informasjonslogistikk.
– Varedatabasen har blitt oppdatert og stadig  enklere å bruke, søkefunksjoner er styrket og det er lettere å få helhetlig informasjon, forteller Røising.

For mer informasjon les VVS Forum

http://www.vvsforum.no/artikkel/10237/-vi-skal-vaere-best-paa-produktinformasjon-og-dokumentasjon.html#.VeAOR9Ptmko

Norske Rørgrossisters Forening og NRF Database får god omtale i VVS Forum.
Norske Rørgrossisters Forening og NRF Database får god omtale i VVS Forum.