NRF og ETIM: Lokal know how og internasjonal utvikling

NRF har et sterkt engasjement innen digitalisering av VA og VVS bransjen, og valgte å ta sektoransvar for ETIM-VVS fordi det er viktig og riktig å delta i det internasjonale utviklingsarbeidet.

ETIM Norge er et samarbeid mellom de tre store fagområdene innenfor Byggebransjen. Elektro, VA/VVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB.

En forutsetning
NRF og NRF Databasen er garantist for god digital flyt. NRF har vurdert ETIM til å være den best utviklede produkt- og egenskapsstrukturen, den har også solid tilslutning fra viktige fagmiljøer.
– ETIM er derfor den sikreste veien å gå for å få tilført komplette egenskapsdata til databasen og våre medlemmer og abonnenter, forteller administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening (NRF).
– Registrering av gode egenskapsdata er en forutsetning for meningsfull digitalisering og berikelse med kvalitetsdata av for eksempel BIM-modeller, understreker Røising.

Internasjonal struktur
For å møte både nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordnes innholdet i de tre produktdatabasene med grunnlag i en internasjonal begrepsstruktur – ETIM. Strukturen er opprinnelig laget for tekniske produkter og har vært i aktivt bruk i mange år av store internasjonale aktører innen tekniske fag.
I tillegg til samordningen i Norge, er det gjort tilsvarende i øvrige nordiske land, der elektro-, vvs- og byggfagene har besluttet å gå for ETIM-strukturen.
– Det samarbeides svært bra i Norden, med innsamling av data, erfaringsutveksling og videreutvikling av strukturen, påpeker Røising.

Sikrer kvaliteten
Gjennom dette samarbeidet vil ETIM dermed være den eneste datastrukturen som er forankret blant de tre viktigste fagområdene innenfor Byggenæringen i de nordiske land, og den eneste strukturen som har en etablert, internasjonal styringsmodell som bidrar til å sikre at datainnhold og kvalitet er på et optimalt nivå.

Modne løsninger
Gjennom NRF Databasen får leverandørene til VA/VVS -bransjen samlet og distribuert sine produktidentifikatorer (artikkelnummer, NRF nummer, GTIN nummer, UNSPSC), komplette masterdata, samt ETIM system for produktkategorisering og tekniske egenskaper.
– Produktklassifisering innen VVS med 2730 ETIM klasser (generiske produkter) og mange tusen egenskaper og predefinerte egenskapsverdier, i tillegg har vi rom for alle tilgjengelige dokumentasjonstyper til VA/VVS bransjen.

På rett vei
NRF jobber aktivt med å samle inn egenskapsdata fra bedrifter og leverandører i Norge, og gjennom et tett internasjonalt samarbeid og utveksling av data sørges det for en nyttig og meningsfull digitalisering over landegrensene.
– Det internasjonale samarbeidet kommer norske leverandører til gode gjennom stadig bedre kvalitet på de dataene som registreres og brukes innen VA/VVS sektoren. I Norge har vi allerede bikket 10.000 unike brukere/måned for NRF Databasen – og tendensen er økende.

 

Pressekontakt:

Administrerende direktør Terje Røising
Norske Rørgrossisters Forening
Mobil: 906 15 544
E-post: terje@vvsnrf.no

Hjemmeside: http://www.vvsnrf.no/

 

Løfteulykker kan unngås

Arbeid med løfteredskaper medfører hvert år mange alvorlige ulykker i arbeidslivet. Würth har fokus på en sikker arbeidsplass hos kundene, og sikkerhet ved bruk av løfteutstyr er av største viktighet.

– Vi ønsker å bevisstgjøre for kundene hvor viktig det er å arbeide med riktig og godkjent redskap, og bruke det korrekt med best mulig sikkerhet. Lover og forskrifter samt standarder som ISO, EN og NS skal ivareta dette, forteller produktsjef Jan Fladen hos Würth.

Tungt ansvar
Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å vurdere risiko, planlegge og tilrettelegge løftearbeid. Arbeidsgiver har også hovedansvar for opplæring og riktig bruk av utstyr, men bruker av løfteutstyret har også et ansvar, også for sitt personlige verneutstyr. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli stilt til ansvar for avvik, overtredelser og ulykker. Dette kan medføre bøter eller stengte arbeidsplasser.

For direkte lenke til mer informasjon om løft og sikkerhet, klikk her

Vær beredt
Arbeidstilsynet er en statlig kontrollmyndighet som skal føre tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter bl.a. Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan komme med kontroller på både anmeldte og uanmeldte besøk. Da er det viktig at bedriftene har orden og kontroll på alt relatert til løft.

Må sjekkes årlig
Med alt godkjent løfteredskap skal det medfølge sertifikat. Her er det krav om opplysninger om produsent, produksjonsdato, materialkvalitet, serienummer, CE merking med mer.
– Alt løftrelatert utstyr skal i likhet med fallsikringsutstyr ha en årlig sjekk av autorisert kontrollør. Würth gjennomfører årlig kontroll ved alle sine butikker.
– Ved hjelp av en database passer vi på at alle kundene som har kjøpt utstyr av oss får tilbud om årlig NB sjekk av utstyret. De får en invitasjon fra butikken og kan levere det inn for kontroll og få oppdatert sertifikatet, opplyser Fladen.

Kontroll hos kunden
For større kunder kan Würth også utføre kontrollen på arbeidsplassen.
– Dette tilbudet forenkler prosessen for kundene, dette er tilbud vi får gode tilbakemeldinger på. Våre uteselgere minner også på at løfteutstyret skal være vedlikeholdt, klart til bruk og at sertifikatene er tilgjengelig arkivert. Kort fortalt er vårt ønske å bevisstgjøre våre kunder om hvor viktig sikkerhet på arbeidsplassen er, samt å gjøre prosessene rundt dette enklere for kundene våre, understreker Fladen.

Kurs og opplæring
Würth holder forøvrig kurs for arbeidsgivere og arbeidstakere både ute i butikkene og ved hovedkontoret. Selskapet lagerfører også mykt løfteutstyr som båndstropper og rundsling, samt kjettingredskap, løftetaljer, sjakler, og plateklyper, bare for å nevne noe.

 

For mer informasjon, kontakt:

Jan Fladen
Produktsjef
Product Manager
Direkte tlf: +47 901 82 156
E-post: jan.fladen@wuerth.no

Hjemmeside: www.wuerth.no

For direkte lenke til mer informasjon om løft og sikkerhet, klikk her

NRF med bra start på 2018

– Vi gikk inn i det nye året ved å bikke 10.000 unike brukere av NRF Databasen, og dokumentasjon- og prosjektstyringsappen alene viser en økning på vel 30 prosent i forhold til samme periode i fjor, forteller adm. dir. Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening (NRF).

– Vi fikk 450 nye app-brukere i desember, et resultat av et godt og målrettet informasjonsarbeid overfor viktige brukergrupper. Nå lanseres vi i tillegg en informasjonsvideo om NRF Databasen og mulighetene via app og NRF Prosjekt.

 Se informasjonsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=wqnGY7L8aWg

Massiv digitalisering

– Det er svært gledelig å se at de digitale verktøy vi har utviklet for rørleggere og entreprenører blir brukt aktivt.

Bransjen står overfor en massiv digitalisering, og NRF, med 80 års bransjeerfaring, står helt i front sammen med flere gode samarbeidspartnere. (som EFO, NOBB og B-Link), forteller Røising.

Unik database

NRF Databasen inneholder informasjon, dokumentasjon og media på 215.000 ulike produkter. Hele basen er tilgjengelig både fra stasjonære og mobile enheter. Bruken på mobiltelefon har steget kraftig, dette har skjedd parallelt med utvikling av dokumentasjonsfunksjonalitet og prosjektstyring i NRF Prosjekt.

Gode tilbakemeldinger

– Våre løsninger gir en helt særegen prosjektstyring med innebygget funksjonalitet for dokumentasjon. Vi får gode tilbakemeldinger fra store brukergrupper. Når man først har tatt appen i bruk er det som regel ingen vei tilbake, smiler Røising.

 

Pressekontakt

Adm. dir. Terje Røising
Norske Rørgrossisters Forening
E-post: terje@vvsnrf.no
Mobil: 906 15 544

Uponor AS med ny distriktssjef Rogaland

Oslo 7. mai 2016: Uponor AS holder trykket oppe i Rogaland. Nå er Erik Gysland (43) på plass som distriktssjef med ansvar for hele fylket. Han tar over for Arne Aa, som gjennom ni år har bidratt svært positivt for Uponor AS.

Erik er er utdannet rørlegger/industrirørlegger/platearbeider og har arbeidet i Forus Rør i flere år. Han har også bred erfaring innen offshoreindustrien med personellansvar.
– Jeg har vært i sving en måneds tid for Uponor AS, og det er absolutt hyggelig å arbeide med selskapets mange unike produkter i Rogaland, forteller Erik Gysland.

Skaper resultater
– Jeg har et stort område med mange flotte kunder og samarbeidspartnere. Jobben min er å sørge for at disse får best mulig resultater av samarbeidet med Uponor AS, understreker Gysland.
I tillegg til å markedsføre Uponor AS sine produkter og løsninger via de vanlige kanalene, så arrangerer selskapet også en rekke kurs innen blant annet tappevann og gulvvarme.

Personlig kontakt
– Den gode personlige kontakten med kunder og samarbeidspartnere er viktig og bidrar til at vi stadig kan forbedre oss og yte litt mer enn hva kundene forventer, sier Gysland.

For mer informasjon se http://www.uponor.no

 

Pressekontakt:
Petter Vang
Adm. Dir.
T 64 95 66 01
M 488 99 983
petter.vang@uponor.com

Kontaktinfo:
Erik Gysland
Distriktssjef Rogaland
M 928 03 211
E erik.gysland@uponor.com

 

Würth Ekspress: Leverer hurtig når det gjelder

- Vi skal gjøre det enklere for fagfolkene å gjøre en god jobb. Håndverkeren skal slippe å forlate byggeplassen fordi de holder på å gå tom for noe. Bare ring vårt kundesenter eller butikken, og du får levert på 1-2 timer, forteller Logistikksjef Stein Inge Viset.
– Vi skal gjøre det enklere for fagfolkene å gjøre en god jobb. Håndverkeren skal slippe å forlate byggeplassen fordi de holder på å gå tom for noe. Bare ring vårt kundesenter eller butikken, og du får levert på 1-2 timer, forteller Logistikksjef Stein Inge Viset.


Oslo 7. Mai 2016:
 Würth Norge kjører i disse dager i gang en unik nasjonal ordning hvor kundene kan få ekspresslevering direkte fra en av de 47 landsdekkende butikkene.

Logistikksjef Stein Inge Viset sier at ”…vi skal gjøre det enklere for fagfolkene å gjøre en god jobb. Håndverkeren skal slippe å forlate byggeplassen fordi de holder på å gå tom for noe. Bare ring butikken, og du får levert på 1-2 timer”.

Finjustert logistikk
Würth Ekspress dekker hele landet med sine 47 butikker, og har en profesjonell samarbeidspartner som kjører ut fra butikkene og til kundene.
–  Ved å benytte Würth Ekspress kan vår kunde bruke tiden sin på produksjon. I de tilfeller våre kunder ikke har tid eller anledning til å forlate arbeidsplassen, kan vi tilby vår ekspresstjeneste fra en av våre butikker, forklarer logistikksjefen.

Ser besparingen
Kundene har blitt stadig mer fokusert på effektivitet og utnyttelse av egen arbeidskraft og tid.
– Kundene vil unngå å tape arbeidsfortjeneste, de må også holde framdriften på prosjektet. Her har kundene blitt mye mer bevisst nå enn tidligere, dette gleder oss og vi har tatt utfordringen på strak arm og har etablert Würth Ekspress, forteller Viset.

God løsning
– Normalt vil vi levere innen 2 timer, i noen tilfeller rundt 1 time, forklarer Viset. Det er verdt å legge til at Würth Ekspress tilbudet gjelder butikksortimentet på 4 – 5.000 artikler. Og da vet fagfolka at de kan få det de måtte mangle innen 1-2 timer, understreker logistikksjefen og legger til at kunder som ønsker ekspresslevering kan ringe sin Würth-kontakt, butikk eller kundesenter, eller gå inn på nettsiden www.wuerth.no for mer informasjon.

Pressekontakt
Stein Inge Viset
Logistikksjef
Direkte tlf: +47 464 01 296
E-post: stein.inge.viset@wuerth.no

Maksimalt grep og styrke

Oslo, 18. mars 2016: Würth Norge har en nyvinning på markedet, en barsk engangshanske som tåler mye juling. Den passer utmerket på bygg og anlegg, verksteder eller service- og vedlikeholdsoppdrag hvor det er behov for et godt grep selv om det skulle flyte litt olje eller andre urenheter ut over grepet.

– Med denne holder du grepet nærmest uansett hvor oljete, klinete eller møkkete jobben er, fremhever produktsjef Morten Stenseth. Det er bruken av nitrilgummi som gir denne hansken svært gode egenskaper.

Hansken er knall oransje, du ser hvor du har lagt den fra deg, den er serratert over det hele for å gi optimalt grep. Hansken sitter også som et skudd. Den leveres i tre størrelser og leveres i pakninger på 50 stk. i hver.

Kontaktperson:
Produktsjef Morten Stenseth
Telefon: 91 71 41 21
E-post: morten.stenseth@wuerth.no

Håndverkerteppet HandyMat: Rull ut god service

Oslo 12. april 2016:  Würth HandyMat beskytter gulvet der du jobber og gjør kunden mer fornøyd. Håndverkerteppet er 90 x 300 centimeter og bidrar til å holde det rent samtidig som man beskytter gulvet hos kunden mot riper og hakk.

Det er nok å ta en titt på teppet for å forstå at dette er nyttig. Fotspor etter håndverkerstøvler er ikke noe kundene setter pris på, og enda verre er det når kunden oppdager riper og hakk i parketten etter håndverkerens verktøy og utstyr.

– Dermed er det like greit at teppet allerede fra fabrikk har fotspor, noe som får kunden til å smile.  Her er det bare å rulle ut god service, forteller produktsjef Paul Inge Sætheren i Würth Norge.

Handy-Mat er et solid teppe med god gummi under og sydde kanter. Teppet beskytter gulvet mot støv, vann og små slag. Det er lett å rengjøre. HandyMat kan brukes som gangbane. Teppet er tilgjengelig via Würth Norges netthandel, via selgerkorpset på 350 menn og kvinner og i de 47 Würth-butikkene spredt over hele Norge.

  • Unngå skader på kundens gulv.
  • Beskytter parkett og fliser mot fallende gjenstander, fukt, riper og hakk.
  • Brukes til gangbaner og underlag for verktøy og utstyr.
  • Beskytter gulvet der du jobber.
  • Enkelt å ta med seg servicejobber. Leveres med bærestropp.
  • HandyMat er miljøvennlig/kan gjenbrukes.

Mer informasjon finnes på www.wuerth.no

Kontaktperson:

Divisjonsleder Bygg og Anlegg: Paul Inge Sætheren
Tlf. 466 13 668
E-post: paul.saetheren@wuerth.no

 

Godt vedlikehold er sunt bondevett  

Oslo 11. april 2016: Når snøen har gått skal det gjøres mye, ikke minst når det gjelder klargjøring og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Her som med alt annet – som man sår høster man.

Würth Norge har et pakketilbud til landbruket som er testet og kvalitetssikret av norske bønder. I tillegg er Würths solide kompetanse bakt inn.

– Vedlikeholdspakken er myntet på våronna og de tingene bonden trenger i denne hektiske perioden av året, forteller divisjonssjef Sven Olav Szallies. Alle innen landbruket har et større eller mindre verksted, og bonden er landets mest kompetente handyman.

Würth Norge leverer stor sett alt som trengs for å holde utstyr og maskineri i tipp topp stand. Hos Würth er det slangevakt 24 timer 7 dager i uka.

– Alle våre butikker har eget slangeverksted, og holder åpent dag og natt ved behov, forsikrer Szallies. Mer informasjon finnes på www.wuerth.no

Kontaktperson
Divisjonsleder Sven Olav Szallies
Telefon 907 40 099
E-post: sven.olav@wuerth.no

 

 

 

Würth med grønn krysslaser for proffene

Video:

Würth Norge har produsert en informasjonsvideo som som du finner på denne linken: Video Grønn Krysslaser Würth Norge

Oslo, 16. februar 2015: Würth tilbyr nå en lett anvendelig grønn krysslaser som gir fire ganger mer synlig strek enn den gamle røde laseren. Rekkevidden er økt til hele 30 meter.

Verktøyet betegnes som perfekt for alle som driver innen bygg og anlegg og som for eksempel driver med monteringsarbeid hvor høy presisjon er ønsket.

Et nødvendig verktøy
– Krysslasere har lenge vært betraktet som en moderne nødvendighet for å få saker og ting på rett plass og i vater – eller vinkel alt ettersom. Nøyaktigheten er den samme på rød og grønn laser, men det er de andre fordelene som rekkevidde og lysstyrke som forsvarer den noe høyere prisen for vår grønne selvnivellerende krysslaser CLG 15, forklarer produktsjef Øystein Holmsen i Würth Norge.

Overlegen synlighet
Den grønne laseren er langt overlegen rød laser i fullt dagslys og hvor det er krav om god rekkevidde. Med full funksjonalitet i dagslys på avstander opp til 30 meter er det mange som vil se fordelen av å investere i en grønn laser som førstegangskjøp, eller som komplement til den røde mange har i en eller annen variant.

Øker anvendeligheten
– Nå kan krysslasere brukes i enda flere sammenhenger for å høyne presisjonen innen for eksempel bygg og anlegg, forteller Øystein.

Det største markedet er alle som driver med alle typer montasje innendørs eller utendørs, vindusmontasje, baderom, kjøkken og for eksempel i gallerier – for å få bilder helt rett.

– Du får en rett fin linje alle steder hvor du ønsker dette. Og når du slår av laseren etterlates ingen merker på veggen, smiler produktsjefen.

Han legger til at laseren leveres med en anvendelig brakett. Denne sørger for at brukeren både kan stille den opp eller henge den opp på enklest mulig måte.

Etterspurt av fagfolk
– Vi er glade for at vi kan ny tilby den nye grønne krysslaseren til en pris som både er innenfor rekkevidde og har alle de fordelene våre profesjonelle brukere kraver. Vi leverer det fagfolk etterspør, og kan nå tilby dette produktet i vårt landsdekkende butikknett, via våre 350 selgere og i nettbutikken, forteller produktsjef Øystein.

Den røde laseren fra Würth vil for øvrig leve videre side om side med sin nye teknologiske storebror.

Klikk her for informasjonsvideo.

Kontaktperson

Produktsjef Øystein Holmsen
Telefon 406 12 647
E-post: oystein.holmsen@wuerth.no

 

 

– Vil bli enda bedre, lokker med nettbrett

– NRF Databasen har gjennom de siste to årene blitt betydelig oppgradert. Brukervennlighet og innhold er kraftig oppjustert og tilfredsstiller dagens og fremtidens krav. Investeringene vi har gjort i videreutvikling av bransjedatabasen gir god uttelling for hele verdikjeden i VVS og VA bransjen, forteller daglig leder Terje Røising til VVSForum.

– Nå ønsker vi innspill fra bransjen om hvordan endringene oppfattes og hvordan vi kan bli enda bedre, sier Røising.

Selv om Norske Rørgrossisters Forening (NRF) naturlig nok har solid kunnskap om sine mange kunder, er det viktig å holde tritt med utviklingen. For kunnskap gir bedre service overfor brukerne av NRF Databasen og App.

– Siste nytt fra vår side er denne kjappe elektroniske undersøkelse som man gjør unna på et par minutter. Ingen innlogging er nødvendig, understreker Røising, men han understreker at undersøkelsen er beregnet for alle som jobber i eller med VVS og VA bransjen.

Legger du igjen navn og e-post er du med i trekningen av en splitter ny Ipad. NRF deler ut tre slike nettbrett til deltakerne som registrerer seg. I tillegg vanker det 10 flotte NRF-krus til tilfeldig utvalgte.

– Deltar du i spørreundersøkelsen, så skal du også ha en mulighet for gevinst, sier Røising.

Delta ved å klikke her